Cumartesi, Ağustos 13, 2022

YENİLENMEK İÇİN...

PsikoMola yetişkin, çift, aile, çocuk ve ergenler ile verimliliğini artırmayı hedefleyen kurumlara destek hizmetleri vermektedir.

Uzmanlarımız

Duyurular

Çalışma Alanlarımız

Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı, aile sistemini ve yaşanan sorunları bir bütün olarak ve kendi sistemi içerisinde ele...

Beslenme Danışmanlığı

Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerinin başında beslenme eğitimi gelmektedir. Doğru beslenme eğitimi ancak en az...

Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, kişinin hedeflediği tutum ve davranışlara ulaşmasını amaçlar. Danışmanlık süresi, danışan kişinin sürece katılımına...

Çocuk Danışmanlığı

Çocuk gelişimi biyolojik, sosyal, bilişsel ve emosyonel davranışların araştırılması ile ilgilenir. Çocuklarlarla danışmanlık, çocukları, ebeveynlerini...

Evlilik ve Çift Danışmanlığı

Genel çerçeve tanımlandıktan sonra çiftler arasında sorunun nasıl bir uzlaşma yolu ile çözümlenebileceği irdelenir. Bu...