Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı, aile sistemini ve yaşanan sorunları bir bütün olarak ve kendi sistemi içerisinde ele almaktadır. Bireysel yaklaşımlardan farklı olarak aile üyeleri ile çalışır. Her aile bireylerinin kendilerine özgü bir yapısı bulunmakta ve bu yapı aile sistemi içerisinde özgün bir denge oluşturmaktadır.

Gerek aile için önemli yaşam olayları gerekse aile içerindeki bireylerden birinin yaşadığı sorun ya da farklılık aile sistemindeki alışık bulunan dengeyi bozmakta ve yeni bir denge oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Bu tarz durumlar ile çoğu zaman aile sistemi baş edebilir durumda olsa da zaman zaman yeni dengeyi oluşturmakta zorlanılmakta ve çatışmalar çıkmaktadır.

Aile danışmanlığı bu tür durumlarda gerek ihtiyaç duyan bireyler ile aile sistemi içerisinde gerekse tüm aile bireyleriyle yeni ve sağlıklı bir denge oluşturma konusunda yapıcı bir role sahiptir.

TEILEN