Bireysel Danışmanlık

bdBireysel danışmanlık, kişinin hedeflediği tutum ve davranışlara ulaşmasını amaçlar. Danışmanlık süresi, danışan kişinin sürece katılımına ve motivasyonuna, yaşadığı sorunun niteliğine, şiddetine ve sıklığına ve bu süre içerisinde oluşabilen yeni stres faktörlerine göre değişir.

TEILEN