Çocuk Danışmanlığı

çocukÇocuk gelişimi biyolojik, sosyal, bilişsel ve emosyonel davranışların araştırılması ile ilgilenir. Çocuklarlarla danışmanlık, çocukları, ebeveynlerini ve öğretmenlerinin dahil olduğu bir süreci kapsar. Bu süreçte her çocuğu içinde bulunduğu sosyo-ekonomik yapı, kültürel özellikler, kişilik yapısı ve aile tablosuyla beraber bireysel değerlendirmek gerekmektedir. Bu değerlendirme sürecinde yaşa ve duruma özgü olarak gerekli olan test ve envanterler danışmanlığa yardımcı bir araç olarak kullanılmaktadır.

TEILEN