Stanford Binet

Stanford Binet
2-16 yaş arasındaki çocuk ve gençlere uygulanan sözel ve performans olmak üzere iki ana bölümü ölçmeyi amaçlayan bir testtir .Bu ölçek genel olarak işitsel hafıza, kendini ifade edebilme, görsel algı, el-göz koordinasyonu, çalışma hızı, kavram bilgisi, aritmetik beceriler gibi alanlardaki bilgileri ölçmeyi  hedeflemektedir.
TEILEN