WISC-R

wiscr

 

 

WISC-R  6-16 yaş arasındaki çocukların zihinsel seviyelerini ölçmek için kullanılır. Sözel ve performans becerilerini içeren 12 alttestten oluşur.Bu alt ölçekler çocuğun genel bilgi düzeyi, aritmetik becerisi, kavrama, soyut düşünebilme, görsel algı, görsel analiz ve sentez,işitsel dikkat, öngörebilme gibi çeşitli alanlarda bilgi elde etmemizi sağlar.

TEILEN