Benton

benton

8 yaş ve üstü bireylere uygulanan görsel belleği ölçmeyi amaçlayan bir testtir. Benton (1974) tarafından geliştirilen test, bireysel olarak uygulanır ve performans testidir.

TEILEN