CAT

cat-test

Projektif bir test olan CAT 3-10 yaş arasındaki çocuklara bireysel olarak uygulanır. Projektif yaklaşımlı olan test de hayvan figürleri aracılığıyla çocuklardan hikayeler oluşturmaları istenir. Bu hikayelerle çocukların bilinçdışı süreçlerinin analiz edilerek, yaşadıkları çatışmaları ortaya çıkarabilmek ve bunlarla başaçıkabilmek için hangi savunma yöntemlerini kullandıklarını saptamak hedeflenmektedir.

TEILEN