DENVER – II

denver
0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan testte kaba-ince motor beceriler, dil gelişimi, sosyal becerileri ölçmek amaçlanmaktadır. Çocukların yaşlarına uygun becerilerin ne kadarını yapabildiği gözlenir, gözlenmesi güç maddelerde özellikle bebeklere uygulanan testte ebeveynlere sorularak değerlendirme yapılabilmektedir. Bu testin sonucundan yola çıkılarak çocuğun gelişimsel tablosu ortaya konulabilmektedir.
TEILEN