MMPI

mmpi-scales-scores

16 yaş ve üzeri bireylere uygulanan kişilik testidir. 566 madde, 10 klinik ve 3 geçerlik alt testi bulunmaktadır. Kişinin psikosomatik belirtileri, umutsuzluk, depresif olma, nörolojik bozukluklar, cinsel, dini, politik tutumlar, eğitimsel, mesleki sorunlar, endişeler, korkular, ailesel ilişkiler, duygusal iniş çıkışlar, ahlaki yargılar gibi bir çok alanda değerlendirmesini yaparak bireyin genel kişilik yapısını ortaya koymaktadır. Genel olarak nevrotik ve psikotik eğilimleri ölçmeyi amaçlayan bir testtir.

TEILEN