Rorschach Testi

rorsach

Çocuk, genç ve yetişkinlere uygulanabilen bireysel, projektif bir testtir. Siyah ve renkli mürekkep lekeleri içeren 10 resimden oluşmaktadır.Kişinin ruhsal yapısı, kendiyle yaşadığı ruhsal çatışmaları, kullandığı savunma mekanizmaları, bilinçdışı süreçleri, kişilik özellikleri, ego fonksiyonları ve temel bireysel ihtiyaçları  hakkında detaylı bilgi edinmeyi amaçlayan bir testtir.

TEILEN