Perşembe, Aralık 9, 2021
Testler

Testler

16 yaş ve üzeri bireylere uygulanan kişilik testidir. 566 madde, 10 klinik ve 3 geçerlik alt testi bulunmaktadır. Kişinin psikosomatik belirtileri, umutsuzluk, depresif olma, nörolojik bozukluklar, cinsel, dini, politik tutumlar, eğitimsel, mesleki sorunlar, endişeler, korkular, ailesel ilişkiler, duygusal iniş...
İlköğretime başlayacak olan çocukların sosyal,bişisel,fiziksel ve duygusal olarak hazır olma durumlarını ölçmeyi amaçlayan yardımcı bir testtir.
8 yaş ve üstü bireylere uygulanan görsel belleği ölçmeyi amaçlayan bir testtir. Benton (1974) tarafından geliştirilen test, bireysel olarak uygulanır ve performans testidir.
5-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanan görsel motor algılamayı ölçmeyi amaçlayan bir testtir. 9 geometrik şeklin kopya edilerek çocuklardaki öğrenme bozukluğu, algılama ve çeşitli patolojik verileri elde etmeye yarayan bir ölçüm aracıdır.
0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan testte kaba-ince motor beceriler, dil gelişimi, sosyal becerileri ölçmek amaçlanmaktadır. Çocukların yaşlarına uygun becerilerin ne kadarını yapabildiği gözlenir, gözlenmesi güç maddelerde özellikle bebeklere uygulanan testte ebeveynlere sorularak değerlendirme yapılabilmektedir. Bu testin sonucundan yola çıkılarak...
Yarım bırakılmış ve çocuk tarafından tamamlanması istenen 10 hikayeden oluşan  projektif bir testtir.Her bir hikaye çocuğun dünyasına ait farklı bir bilgiyi elde etmemizi sağlar.Kardeş kıskançlığı, anne babayla olan ilişkiler, korkular, kendiyle olan çatışmaları ve bu biliçaltı süreçle baş edebilmek...
Çocuk, genç ve yetişkinlere uygulanabilen bireysel, projektif bir testtir. Siyah ve renkli mürekkep lekeleri içeren 10 resimden oluşmaktadır.Kişinin ruhsal yapısı, kendiyle yaşadığı ruhsal çatışmaları, kullandığı savunma mekanizmaları, bilinçdışı süreçleri, kişilik özellikleri, ego fonksiyonları ve temel bireysel ihtiyaçları  hakkında detaylı...

TAT

1938 yılında Henry Murray tarafından geliştirilen ve bireysel olarak uygulanan projektif bir testtir. Kadın ve erkekler için farklı resimler kullanılan testte 10 yaş ve üzerindeki bireylere zaman sınırlaması olmadan uygulanır. Genel olarak bireylerin yaşadıkları çatışmaları, bunlarla baş etmek için...

CAT

Projektif bir test olan CAT 3-10 yaş arasındaki çocuklara bireysel olarak uygulanır. Projektif yaklaşımlı olan test de hayvan figürleri aracılığıyla çocuklardan hikayeler oluşturmaları istenir. Bu hikayelerle çocukların bilinçdışı süreçlerinin analiz edilerek, yaşadıkları çatışmaları ortaya çıkarabilmek ve bunlarla başaçıkabilmek için...
    WISC-R  6-16 yaş arasındaki çocukların zihinsel seviyelerini ölçmek için kullanılır. Sözel ve performans becerilerini içeren 12 alttestten oluşur.Bu alt ölçekler çocuğun genel bilgi düzeyi, aritmetik becerisi, kavrama, soyut düşünebilme, görsel algı, görsel analiz ve sentez,işitsel dikkat, öngörebilme gibi çeşitli...